NIEUW: intuïtieve Reiki-technieken

Reiki in de vorm zoals deze naar het Westen is gebracht, verschilt op veel punten van de wijze waarop Reiki in Japan wordt beoefend. De Intuitïeve Japanse Reiki techniek-en geven een helderder beeld van de spirituele dimensie van Reiki.
 
Het is erg opwindend om de nieuwe kennis van Reiki technieken zoals ze in Japan worden gedoceerd, te kunnen doorgeven. We heb-ben nu een behoorlijk samenhangend en compleet beeld van het oorspronkelijke systeem van Usui Reiki en van andere basis-techniek-en die door de Usui Reiki Ryoho Gakkai (de Japanse associatie die Mikao Usui’s naam draagt) worden gebruikt.
 
Reiki werd in oorsprong geen Reiki genoemd maar Teate. Het woord Teate wordt uitgesproken als ‘tie ah tai’ met beklemtoning van de eerste en laatste lettergrepen. Het woord betekent hand genezing of hand toepassing en er is een eeuwenoude traditie van Japanse hand genezingstechnieken.Tegenwoordig bedoelen we met Teate het oorspronkelijke systeem van Usui-Reiki.
 
Ik heb de overtuiging dat ons genoegen in het werken met en ons begrip van Reiki vergroot wordt, als het meer verbonden is met de manier waarop Reiki in Japan wordt onderwezen en toegepast en we begrijpen dat er vele mogelijkheden zijn in het vergroten van onze intuïtieve vermogens door het oefenen van de normale en specifieke technieken van deze cursus.
 
Voor veel mensen geldt dat het toepassen van Hatsu Rei Ho, Reiji Ho/Byosen, de Kotodama en Reijiu voelen als thuiskomen. Het voelt ‘goed’, het vult ‘gaten’ op die we in de Westerse Reiki tegen kwamen. Het is alsof deze technieken ons naar de wortels van Reiki breng-en. De basis of  fundamenten die we in het Westen niet tot onze beschikking hadden. Op deze fundamenten mogen we bouwen. Naar onze eigen manier van doen ontwikkelen. We hoeven de strikte manieren uit het verleden niet krampachtig vast te houden zonder te mogen groeien.  Het is echter zeer belangrijk dat de basis van waaruit we werken een solide basis is. De in deze cursus aangereikte technieken lijken ons juist dat te beiden: een stevige fundament voor het ontwikkelen van Reiki in het Westen. Het wekt misschien verbazing dat deze technieken in een dag kunnen worden aangeleerd, maar dit is de wijze van de jarenlange uitgebreide Reiki training-en in Japan. De technieken hoeven niet ingewikkeld te zijn om krachtig en effectief te kunnen zijn. De sleutel om goede resultaten te behalen ligt in het regelmatig beoefenen van de in de cursus behandelde technieken. Toewijding en ijver… maar ook de resultaten oogsten van deze inspanningen. Deze technieken zullen je langdurig van pas komen door toe-wijding en oefening. Er zijn geen snelle oplossingen, wel simpele en effectieve technieken waarvan de cumulatieve resultaten je zullen verrassen, als je ze regelmatig toepast.
 
Klik voor meer informatie over de verschillende workshops op de workshop van uw keuze hieronder: